Ürün Kategorileri

Hasta Hakları

Hastanemizde sağlık hizmeti almak için başvurduğunuzda veya yatarak tedavi gördüğünüz sürede karşılaştığınız sorunları Birinci katta bulunan Hasta Hakları Birimine başvurarak yapabilirsiniz. Ayrıca dilek/öneri kutularını kullanarak önerilerinizi ve şikayetlerinizi bildirebilirsiniz.

Bir Sağlık Kuruluşuna Sağlık Hizmeti almak için başvurduğunuzda haklarınız şunlardır.

Hizmetten Genel Olarak Faydalanma Hakkı:
Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanma. Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet alma hakkı vardır.

Bilgilendirilme Hakkı:
Her türlü sağlık hizmetinin ve imkanının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı isteme hakkı vardır.

Sağlık Kuruluşunu ve Personelini Seçme ve Değiştirme Hakkı:
Sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya , sağlık hizmeti vermekte olan tabiplerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve ünvanlarını öğrenmeye, seçmeye ve değiştirmeye hakkı vardır.

Mahremiyet:
Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya hakları vardır.

Reddetme, Durdurma ve Rıza:
Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahele rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanma hakkı vardır.

Güvenlik:
Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya hakkı vardır.

Dini Vecibelerini Yerine Getirebilme:
Sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır.

İnsani Değerlere Saygı Gösterilmesi, Saygınlık Görme ve Rahatlık:
Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli bir ortamda her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.

Ziyaret ve Refakatçi Bulundurma:
Hasta, sağlık tesislerince belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, ziyaretçi kabul etmeye, mevzuatın ve sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde, hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurmaya hakkı vardır.

Müracaat, Şikayet ve Dava Hakkı:
Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya hakkı vardır.

Son Güncelleme : 13/07/2024