Product Categories

پروتز ويكولامالاري

ضنتال پروستهسيس

ضنتال پروستهسيس تراتمنت رسولوس استهتيج جونجرنس اند اينجراسس پاتينتس قواليتي اوف ليف، پرويدينك پاتينتس ا فلينك ژوست ليكه تهير اوعن ناتورال تته. ىن جاسس عهن الل تته اره ميسسينك، دنتال پروستهسيس ايس پرفررد بي دوجتورس اس تهه بست سولوتيون.

ىف ا توته دوس نوت روپت دوه تو دولوپمنتال ايسسوس اور ايس رمود فور مديجال راسونس، تهيس لادس تو اونعانتد سپاجس بتعن تته (دياستما). طهسه سپاجس لاد تو فونجتيونال پروبلمس اس علل اس استهتيج جونجرنس. ضنتال پروستهسيس تراتمنت ايس ا برانجه اوف دنتيستري تهات اوففرس تراتمنت اند رهابيليتاتيون تو رسپوند تهه پاتينتس استهتيج اند فونجتيونال ندس اند ايت رقويرس بوته ادوانجد دنتيستري سكيللس.

اخر تحديث : 23/05/2024