Lokal Anastezi

Lokal anestezi periferal sinirlerde iletimin baskılanması veya sinir sonlanmalarındaki uyarının azalmasına bağlı olarak vücudun belli bir bölgesinde oluşturulan duyu kaybıdır ve lokal anestezi ile belli bölgelerde duyu kaybı oluşturulur.

Lokal anestezikler hasta uyumunun artmasını, ağrı kaynağının teşhisi ve kontrolünü, kanamanın azaltılmasını sağlamak amacıyla diş hekimliği uygulamalarında en sık kullandığımız ilaçlardır. Dental işlemler sırasında ağrı deneyimi olan  çocukların gelecekte diş tedavisi yaptırmaktan kaçmaması için ağrının kontrolü ve rahatsızlığın en aza indirilmesi önemlidir. 

Konforlu Tedavi
Minimum Ağrı
Hızlı Sonuç

Lokal Anastezi

Lokal anestezide bilinç kaybı söz konusu değildir. Yani bu anestezi türüyle uygulama yapılırken hasta kişi kendindedir ve dış uyaranlara karşı tepki verebilir. Uyanık olan hasta sadece uygulamanın yapıldığı bölgeyi hissetmez.
Bütün bölgesel anestezi yöntemlerine ait ortak riskler lokal anestezik ilaçların toksisitesi (nöbet geçirme, bilinç kaybı, ritim bozuklukları, vs.), enjeksiyon yerinde ağrı, morarma, sinir hasarı ve başarısız sinir bloğu olarak sayılabilir. Bu komplikasyonların gerçekleşme ihtimali oldukça düşüktür ama hiçbir zaman sıfır değildir. Yine de kişiye özgü komplikasyonlar ve yan etkiler için en iyisi anestezi uzmanı ile görüşmektir.
Birkaç istisna dışında bölgesel anestezi genellikle hasta sedasyon dediğimiz uyanık ancak hafif uyku hali altındayken yapılır. Enjeksiyon yerini uyuşturmak için ince bir iğne ile lokal anestezik yapılır ve küçük iğne batması dışında ağrı duyulmaz. Hastaların büyük çoğunluğu bölgesel anestezi işleminin uygulanması sırasında rahatsızlık belirtmezler.
Çoğu hastanın ilk endişesi işlem sırasında uyanık olmak ve cerrahi sahayı görmektir. Anestezi uzmanı sıklıkla ameliyat sonrası konforunuzu artırmak amacıyla ya da genel anestezi açısından normalden daha yüksek risk taşımanız nedeniyle lokal anesteziyi önermiş olabilir. Her ne sebeple lokal anestezi uygulanmış olursa olsun hastalar cerrahi sırasında orta dereceli bir sedasyon altındadır ve olan biteni çok defa hatırlamazlar.
Bölgesel anestezi uygulaması yapılırken kullanılan ilaçlar ve aletler, hastanın anatomik yapısı, pozisyon ve uygulama tekniği gibi bazı nedenlere bağlı olarak belli oranlarda başarısızlık olabilir, bu durumda ağır sedasyon veya genel anestezi uygulanır. Ayrıca lokal anestezi teknikleri genel anesteziyle de birlikte kullanılabilir.
Son Güncelleme : 16/06/2024