Product Categories

Gömük diş operasyonları

Gömük diş operasyonları

Bu sebeplerin bazen bir tanesi,  bazen birden fazlası aynı anda etkili olabilir. Dişlerin gömülü kalma sebepleri  arasında genetik faktörler, komşu dişlerin yer değiştirerek dişin önünü kapatması, çene darlığından dolayı ağızda yer olmaması, sürme zamanı gelen dişlerin üzerinde yer alan süt dişlerinin tedavi edilmeyen çürüklerinden dolayı altlarında oluşan enfeksiyonun  (iltihap) sürmeyi etkilemesi sayılabilir.
Hangi dişlerin gömülü kalacağı kişiden kişiye değişmekle birlikte sıklıkla alt yirmi yaş dişi, üst yirmi yaş dişi ve 3. kesici dişler (kanin dişi, köpek dişleri) en çok gömülü kalan dişlerdir. Diğer dişlerin de gömük kaldığı vakalar mevcuttur.
Gömülü dişler hastanın estetiği ve fonksiyonunu etkileyecek bir bölgede ise mutlaka ortodontik açıdan değerlendirilmeli ve mümkünse ortodontik tedaviyle yerine getirilmelidir. Bu sayede gömülü dişin eksikliğinden kaynaklanan estetik ve fonksiyonel problem ortadan kalkarken, gömülü dişin yaratabileceği olası zararlar da ortadan kalkmış olur. Gömülü diş ortodontik olarak hareket ettirilemeyecek konum ve durumdaysa, alternatif tedaviler düşünülebilir. 
Gömülü kalmış olan dişler önce mutlaka  ortodontik açıdan değerlendirilmelidir. Bir çok gömülü diş, özellikle hastanın estetiği ve fonksiyonunu çok etkileyen kesici dişler, ortodontik tedavi ile sağlıklı bir şekilde yerine getirilebilmektedir.
Gömülü dişler; dişin konumuna, diğer dişlere etkilerine, kemik içerisindeki seviyelerine, dişin gelişimsel bir şekil bozukluğu olup olmadığına, etraf dokuda yarattığı/yaratabileceği hasara göre lokal anestezi altında alınabileceği gibi sedasyon dediğimiz derinliği ve süresi anestezi uzmanının verdiği ilaçlarla ayarlanabilen uyku halinde de alınabilir.
Gömülü dişler alındıktan sonra operasyon sırasında çevre kemik dokulara baskı oluşturulduğundan dolayı şişlik, ağrı ve morarma olabilir. Bu gibi durumlar normal iyileşme süreci olarak kabul edilse bile her durumda mutlaka operasyonu gerçekleştiren doktorunuza danışılmalı gerekirse kontrol randevusu talep edilmelidir. Genelde oluşabilecek sorunlar doktora danışıldığında kolay halledilebilecek komplikasyonların nasılsa normaldir denilerek atlandığı durumlarda ortaya çıkar. Oluşabilecek şişliği en az seviyede tutmak için doktorunuzun önerdiği şekil  ve sürede buz kompres uygulanmalı, ağrılar için ise verilen ilaçlar önerilen doz ve saatte alınmalıdır.
Çekim sonrasındaki ilk gün tükürme, diş fırçalama, şiddetli çalkalama, pipet kullanma veya gargara yapılmamalıdır. İlk iki gün ılık, taneciksiz ve yumuşak besinler tüketilmelidir. Her besin tüketimi ve diş fırçalamanın ardından doktor tarafından önerilen antiseptik gargaralar kullanılmalıdır. Ağrı kesici ilaçlar ve eğer önerildiyse antibiyotik, düzenli olarak kullanılmalıdır. İyileşme sürecini bozacağından dolayı ilk 48 saat sigara içilmemelidir.
Letztes Update : 16/06/2024