Ürün Kategorileri

Hasta Sorumlulukları

(HASTANIN VE YASAL TEMSİLCİSİNİN SAHİP OLDUĞU SORUMLULUKLAR)
Hastalarımızın hak ve sorumluluklarını bilmesi, aldığı hizmetin kalitesini yükseltecek ve sağlığının korunmasını sağlayacaktır. Hasta sorumluluklarını da hatırlatarak hastalarımızın haklarını korumayı taahhüt ediyoruz. Hak ve sorumluluklarınızla ilgili sorularınızı hizmet aldığınız kişiye, hekiminize ya da Hasta İlişkileri Müdürlüğü yetkililerine sorabilirsiniz.

1.BİLGİ VERME

 • Hasta mevcut şikâyetlerini, geçirdiği hastalıkları, uygulanan tedavileri, kullandığı ilaçları ve sağlığı ile ilgili diğer tüm bilgileri zamanında ve doğru olarak bildirir.
 • Tedavi süreci boyunca beklenmeyen değişiklikleri, oluşabilecek uyumsuzlukları hekimi ve diğer sağlık çalışanlarına bildirme.

2.ÖNERİLERE UYMA
 
 • Hasta, bakım ve tedavisine en geniş ölçüde katılır, her konuda tüm çalışanlarla işbirliği içinde olur.
 • Yapılacak işlemler, tedavi, ilaçlar ile ilgili tavsiyeler ve benden beklenenleri anlamadığında mutlaka sorar, hastanın söz konusu işlemi uygulaması söz konusu olamayacaksa hekimi ve diğer sağlık çalışanına bu durumu bildirir. 

3.PLANLANAN TEDAVİYİ REDDETME
 
 • Önerilen tedavi planını uygulamayı reddettiğinde bu tercihine bağlı karşılaşacağı sonuçları kabul eder.

4.AĞRI YÖNETİMİ
 
 • Hasta, hekimi ve diğer sağlık çalışanlarına ağrısını bildirir, ağrının giderilmesi sürecinde işbirliğinde bulunur.

5.KURAL VE UYGULAMALAR
 
 • Kurumun belirlediği ziyaretçi, refakatçi bulundurma gibi kural ve uygulamalara uyar.
 • Acil durumlar dışında randevularının tarih ve saatine uyar ve değişiklikleri bildirir.
 • Sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirir.

6.TETKİK VE TEDAVİ GİDERLERİ
 
 • Hasta, sağlık giderlerini karşılayacak kurumu veya şahsı bildirir, acil müdahalelerde daha sonra olmak koşulu ile gerekli resmi belgeleri sağlar.
 • Tetkik ve tedavi giderlerini belirlenen süre içinde öder.

7.SAYGI GÖSTERME
 
 • Diğer hastalar, aileleri ve çalışanlara saygılı olur, gürültüyü ve karışıklığı kontrol etmeye yardımcı olur.

8.UYGUNSUZ TALEPTE BULUNMAMA
 
 • Hastaya uygun görülmeyen ve tedavi planında bulunmayan uygulama ya da ilaç talep etmez.

9.ÖDEME SORUMLULUĞU
 
 • Diğer hastalar, aileleri, çalışanlar ve kurumun eşyalarına tahrip etmez, tahrip durumunda bedelini öder.

Son Güncelleme : 28/10/2021