Ürün Kategorileri

Kalite Politakası


Kalite Koordinatörü
Yurdanur Kalaycıoğlu

Kalite Yönetim Sistemi

  • Tülay Akkol Dental Center olarak Kalite Yönetim Sistemimiz ISO 9001:2015 ve Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları doğrultusunda oluşturulmuştur. 
  • Tülay Akkol Dental Center Sağlık Bakanlığı sağlıkta kalite standartları ile değerlendirilmektedir.

ISO 9001:2015
 
  • Tülay Akkol Dental Center, Merkez ve Poliklinik Şubesi, 2019 tarihlerinde iki lokasyonda titizlikle yapılan denetimleri geçirerek ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesini almaya hak kazanmıştır. 
  • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi; bir kuruluşun hastalarının beklentilerini ve yürürlükteki yasal şartları karşılayan hizmetin sürekliliğini sağladığını göstermektedir.  Ayrıca, sistemi etkili şekilde uygulayarak hasta memnuniyetini sağlamak, sürekli iyileştirme süreçleri geliştirmek ve olası hataları önlemek için kuruluşların gereksinim duyduğu bir kalite yönetim sisteminin şartlarını ortaya koymaktadır.

Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları
Sağlıkta Kalite Standartları, Türkiye’de hizmet sunan tüm sağlık kurum ve kuruluşları için hedeflenen kalite düzeyini ortaya koymak ve uygulamaya yönelik rehberlik etmek amacıyla geliştirilmiştir. Merkezimiz ve polikliniğimiz, Toplam Kalite Yönetim Sistemi ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını risk bazlı düşünce mantığı ile tüm süreçleri iyileştirerek denetime hazır hale gelmiş ve neticede FQC Belgelendirme kuruluşu tarafından gerçekleştirilen denetimden başarıyla geçerek Türkak Akreditasyonlu ISO 9001:2015 belgesini almaya hak kazanmıştır.

Sağlık Turizm Yetki Belgesi
Kuruluş amacı; uluslararası sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında uluslararası düzeyde sunulan sağlık hizmetlerinin asgari hizmet sunum standartlarının belirlenmesi, uluslararası sağlık turizmi hizmetlerinde faaliyet yürütecek sağlık kuruluşları ile aracı kuruluşların yetkilendirilmesi  ve bu faaliyetlerin denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek olan Sağlık Turizmi Yetki Belgesi; sağlık turizmi ile ilgili olarak iş ve işlemlerin koordine edilmesi, gerekli denetimlerin yapılması ve izinlerin verilmesi Sağlık Bakanlığı’nın görev kapsamı alanında bulunmaktadır. 

Son Güncelleme : 21/09/2021