Ürün Kategorileri

Kalite Yönetim Sistemi

Kalite Yönetim Direktörü
Yurdanur KALAYCIOĞLU


Kalite Politikamız
Merkezimiz, Kalite Yönetim Sistemi Şartları ve yasal mevzuata uygun olarak ,kalite yönetim sistemi etkinliği sürekli iyileştirerek ,değişime açık ve yenilikçi bir bakış açısıyla çalışanlarına, çevreye ve topluma karşı sorumlu ,hizmet alan ve hizmet veren memnuniyetini arttırmayı hedefleyen ,kaliteli ,ulaşılabilir ve etkin hizmet anlayışıyla tercih edilen bir kurum olarak Ağız ve Diş Sağlığı hizmetini sürekli geliştirmeyi hedeflemektedir.

Kurum Değerlerimiz
Görev ve sorumluluklarımızın bilinci içerisinde davranış ve çalışmak göstermek,
İşinin gereklerini bilmek ve uygulamaya geçirmek,
Deneyime sürekli gelişime ve değişime önem vermek,
Ekip ruhuna önem vermek , deneyimlerini paylaşarak işbirliği içerisinde ortak hedeflere ulaşmasında aktif rol almak,
Görevini sorumluluklarını bilen çalışma arkadaşlarıyla hasta ve hasta yakınına karşı sorumlu ve duyarlı olarak hizmet vermek,
Merkezimiz olarak  hasta ,hasta yakını ve çalışanları sağlıklı çalışma yaşamı konusunda bilinçlendirmek sağlıklı toplum oluşmasına katkıda bulunmak,
Çalışan memnuniyetine önem vermek , her birimde çalışanın gözüyle empati yapmak,
Hasta odaklı ,kaliteli ,güvenli mevzuatlara uyumlu sağlık hizmeti vermek ve hasta haklarını her zaman korumaktır.Devam eden çalışmalarımızdan başlıcaları;

 • Sağlıkta kalite standartları çalışmaları gereği; tüm çalışanların görev tanımlarının yapılması, işleyişi tanımlayan prosedür ve talimatların hazırlanması, dokümanların ve kayıtların kontrolü,
 • Hedeflerin belirlenmesi ve izlenmesi,
 • Gösterge yönetimi,
 • Öz Değerlendirme sürecinin yürütülmesi,
 • Güvenlik raporlama sisteminin takibi,
 • Düzeltici ve önleyici faaliyetler,
 • Hasta-çalışan ve tesis güvenliği çalışmaları,
 • Eğitim faaliyetleri,
 • Çalışan ve hasta memnuniyet anketleri,
 • Başvuranların şikâyet ve önerilerinin analizi,
 • İzleme ve ölçmeye yönelik veri analizi ile sürekli iyileştirme faaliyetleri.
 • Sağlıkta kalite standartlarının hastanemizde yerleştirilmesi ve standartlara göre hizmet verilmesinin sağlanması.

İlgili Komite ve Ekiplerimiz;
 • Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Komitesi
 • Enfeksiyon Kontrol Komitesi
 • Tesis Güvenliği Komitesi
 • Eğitim Komitesi
 • Kalite Komitesi
 • Hasta Güvenliği Komitesi
 • Hasta Hakları Öneri/Şikâyetleri Değerlendirme Komitesi 
 • Çalışan Öneri/Şikâyetleri Değerlendirme Komitesi 
 • Bina Turu Ekibi
 •  Mavi Kod Ekibi
 • Beyaz Kod Ekibi
 • Pembe Kod Ekibi
 • Kırmızı Kod Ekibi
 • İlaç Yönetim Ekibi
 • Afet ve  Acil Durum Yönetim Ekibi
 • Öz Değerlendirme Ekibi 

Son Güncelleme : 06/07/2022