Ürün Kategorileri

Hizmet Politikamız


Genel Çalışma Prensipleri

  • Tülay Akkol Dental Center, hata yapanın değil, hatanın ortadan kaldırıldığı ilkesinin benimsendiği, sevgi ve saygının yüceltildiği, birey değil takım ruhuna sahip bir ailedir.
 
  • Tülay Akkol Dental Center, Bütüncül Kalite Yönetimi felsefesine sahip çıkma kararlılığındadır. Bu çerçevede "Hasta Memnuniyeti" asla vazgeçemeyeceğimiz hizmet prensibimizdir.
 
  • Tülay Akkol Dental Center, hastaları ile olan ilişkilerde ticari kaygılar taşımaz, hastanın gereksiz ödemeler yapacağı mekanizmalar oluşturmaz, buna bağlı olarak hiçbir çalışan ödüllendirilmez.
 
  • Tülay Akkol Dental Center, hastaları arasında hiçbir şekilde din, dil, ırk, milliyet ve cinsiyet ayrımı yapmaz. Hiçbir acil hasta geri çevrilmez. Hiçbir hastaya farklı muamele yapılmaz. Tüm hastalar maliyet ve risk yönünden bilgilendirilir. Tıbbi gereklilikler dışında cerrahi müdahale yapılmaz. Tüm birimlerinde deontoloji kuralları geçerlidir.
 
  • Tülay Akkol Dental Center'ın en değerli özkaynağı çalışanlarıdır. Tülay Akkol Dental Center, gerçek manada diş sağlığı hizmetinin "Koşulsuz Hasta Memnuniyeti" ile "Mutlak Çalışan Memnuniyeti"nin birleştiği noktada verilebileceğine inanır.
 
  • Tülay Akkol Dental Center, dahilindeki tüm çalışanlar, hastalar ve yakınlarına çağdaş diş sağlığı hizmetini, insancıllık ve bilimsellik ilkeleri çerçevesinde, bekletmeden güleryüz, ilgi, sevgi, şefkat ve saygıyla vererek; her aşamada sabırla, anlaşılır ve nazik bir dille onları bilgilendirmeyi görev sayar. Bu görev çağdaş çizgiden kopmadan bilimsel düzeyin ve geleneksel konukseverliğin en üst düzeyde sağlanması olarak ifade edilir ve her Tülay Akkol Dental Center çalışanının sorumluluğudur.
 
  • Tülay Akkol Dental Center’ın hizmet anlayışı hastanın henüz kurumlarımıza ulaşmadan önceki dönemden başlayarak, klinik içinde süren ve klinikten sonraki dönemi de içeren her aşamada mükemmelliğin peşindedir.
 
  • Tülay Akkol Dental Center'de herkes işini ve birbirini sever, başarı da ve başarısızlıkta sorumluluğu sonuna dek paylaşır. Uzmanlık gerektiren konular hariç, hiç kimse "Bu beni ilgilendirmez, benim işim değil" demez ve gerektiğinde statü ve işlevinin ne olduğuna bakmaksızın hizmetin aksamadan yürümesi için elinden geleni yapar.
 
  • Tülay Akkol Dental Center, insana yapılan yatırımın, hizmette kaliteye dönüşeceği inancıyla eğitimi sürekli destekler, birlik ve beraberliği perçinleyecek aktiviteleri mümkün koşullar çerçevesinde ortaya koyar. Bütüncül Kalite Anlayışı çerçevesinde her geçen gün çalışanlarının daha iyiye gitmek zorunda olduğunu bilir.

Son Güncelleme : 16/06/2024