Apikal Rezeksiyon

Diş köklerinde apse varlığında diş çekimi tek seçenek değildir. Önce kanal tedavisi yapılır. Yeterli olmazsa da rezeksiyon şansı vardır. Apikal rezeksiyon, inatçı kök apselerinde diş köküne dışarıdan yapılan direk müdahale ile tedavi sağlanmasıdır.

Kanal tedavisinin yetersiz kaldığı, hastanın ağrısının devam ettiği durumlarda apikal rezeksiyon uygulaması yapılır. Dişin kökünün ve apsenin olduğu bölgede çene kemiği üzerinden küçük bir pencere açılır ve apse temizlenir. 30 – 90 dakika gibi bir sürede yapılabilen apikal rezeksiyon uygulamaları, kanal tedavisinin başarılı olma oranını yükseltir. Daha fazla bilgi için Tülay Akkol Dental Center'a başvurun.

Konforlu Tedavi
Minimum Ağrı
Hızlı Sonuç

Apikal Rezeksiyon

Röntgen filminde siyah, kök ucunda yuvarlak alan olarak kendini gösterir. Bazen de diş etinde iltihap yolu (fistül) ve şişlik olarak kendini gösterir.
Tedavi anestezi uygulaması ile başlar. İnsizyon işlemi yapılarak diş eti flabı kaldırılır. Dişlerin kök ucuna yakın kemiklerin bir kısmı kaldırılır. Dişin kök ucu kesilerek frezler desteği ile çekilir. Kanal tedavisinde kök ucundaki diş kökleri biraz oyulur, üzeri su geçirmeyen bir kaplama dolgu malzemesi ile dişin açık olan her yanı kaplanır. Kist çıkarıldığında geriye kalan boşluk, herhangi bir kırık oluşmuşsa kemik greftleri ile doldurulur. Son olarak dikişlerin desteği ile yumuşak doku kapatılır ve apikal rezeksiyon operasyonu bitirilmiş olur.
 • Diş kökünde kist oluşan vakalarda
 • Diş kökünün yapısal veya şekilsel bozukluğu nedeniyle kanal tedavisinin tam yapılamaması
 • Diş üzerinde çıkarılamayan bir restorasyonun varlığı nedeniyle kanal tedavisi yapılamaması
 • Kanal tedavisi sırasında alet kırıldıysa, kırılan aletin mutlaka çıkarılması gerekiyorsa, aleti çıkarmak amacıyla
 • Yapılmış kanal tedavisine rağmen hastanın ağrısının devam ettiği durumlarda
 • Diş kökünün kemik içerisindeki 1/3 uç kısmının kırılması durumlarında
Sebebi anlaşılamayan kanal tedavisi başarısızlıklarında apikal rezeksiyon yapılmaz. Öncelikle başarısızlığın sebebi belirlenmelidir. Anatomik oluşumların konumları, dişin kökünün kısa olması, özellikle zaten sallanması olan dişlerse sıkıntı oluşturacaktır. Ayrıca sistemik hastalıklar durumunda uygulama yapılmamaktadır.
Apikal rezeksiyon genellikle ön dişler ve küçük azı dişlere uygulanmaktadır. Fakat diş kökleriyle maksiller sinüs ve sinir ilişkilerinin uygun olduğu vakalarda ve kök ucuna ulaşmanın rahat olabileceği arka grup dişlerde de başarıyla uygulanabilmektedir.
Bu işleminin süresi hekimin tecrübesine, hastanın durumuna ve yapılacak dişin özelliğine bağlı olarak değişmekle birlikte yaklaşık yarım saat sürmektedir.
 • Dikişlerin açılmaması için dudağınızı fazla hareket ettirmeyin 
 • Ameliyatlı bölgeye baskı uygulamayın
 • Operasyon sonrası gelişebilecek şişlik miktarını azaltmak için; operasyon yerine dışarıdan; cilt yüzeyinden 10 dakika aralarla 12-18 saat boyunca buz uygulaması yapın
 • İlk 24 saatlik süre içerisinde çalkalama, tükürme yapmayın
 • Ertesi günden itibaren ılık tuzlu su veya doktorunuzun önerdiği antiseptik gargaralarla gargara yapın
 • Ilık ve yumuşak gıdalarla beslenin
 • İlgili dişle ortalama 3 ay çiğneme yapmayın
 • Dişlerinizi, operasyon bölgesine dikkat ederek fırçalayın
 • İlk 3 gün artan şişlik, hafif kanama ve renk değişimi normaldir. Bu bulgular zamanla azalarak kaybolur
Son Güncelleme : 13/07/2024