Kemik Augmentasyonları

İleri derecede kemik yetersizliği bulunan özellikle üst çene ön bölge veya alt cene arka bölge vakaların uygun pozisyonda yerleştirilmesi çoğu zaman bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yöntemle implant uygulamasi için yetersiz kemik hacminin yeterli hale getirilmesiyle hastaya uygun boy ve çapta implant uygulanabilinir.

Uygulanan yöntemlerden biri bölgenin otojen (bireyin kendi kemiği ile) onlay greftler ile augmentasyonudur. Alveol kemiği erimesi geri dönüşümsüz bir rahatsızlıktır. Bu sebeple özellikle implant cerrahilerinde kemik ekleme işlemleri uygulanmalıdır. Çoğunlukla alt çene arka bölgeden elde edilen otojen kemik greftleri kemiğin yetersiz olduğu bölgelere yerleştirilip osteosentez vidaları ile fikse edilmektedir. Cerrahi yöntemin amacı kemik defektlerinin augmentasyonu sonrası implant cerrahisine hazır hale getirilmesidir. 

Konforlu Tedavi
Minimum Ağrı
Hızlı Sonuç

Kemik Augmentasyonları

Cerrahi yöntemin amacı kemik defektlerinin augmentasyonu sonrası implant cerrahisine hazır hale getirilmesidir. Bu yöntem sayesinde implant uygulamasi için var olan yetersiz kemik hacminin yeterli hale getirilip, uygun boy ve çapta implant uygulanabilinir.
İmplantları uygulamak için kemiğin hacmine dikkat edilmesi gerekir. İmplant kemik nakli uygulaması halk arasında; kemik grefti, implant kemik nakli veya bir başka deyişle kemik aşılama olarakta bilinebilir. Uygulaması yapılan bu implant tekniği ileri seviye implant tekniğidir. Bu implant tekniği uygulaması kemik yüksekliği ve kalınlığı olmayan hastalarda, ağzın içinden veya dışından kemik alınmaya uygun yerlerden kemik alınarak ince görülen çene kemiğine vidalarla alınan kemiğin sabitlenmesi uygulamasıdır.
İmplant uygulamalarında kemiğin ince veya sert olduğu durumlarda işlemi gerçekleştirmek mümkün olmayabilir.

İmplant kemiğine şu gibi durumlarda ihtiyaç duyulabilir:
 
  • Kemik yüksekliğinin oranının yükseltmesi gerektiği durumlar
  • Diş bulunmayan ağızlarda veya çene kemiği sorunu olan yani çene kemikleri ince olan hastalarda ihtiyaç duyulur.
Çene kemiğinin hemen üstünde dişleri saran alveol kemiği dişlerin ağız içindeki konumlarını belirleyerek son derece kuvvetli olan çiğneme fonksiyonunu sağlamada önemli bir rol üstlenmektedir.

Alveol kemiği özellikle ağız içi bakterilerden ve dişin çekilmesi sonucu fonksiyon görmediği için zamanla erime göstermektedir. Eriyen kemik dokusu bir daha geri gelmemektedir. Ayrıca özellikle damak şeklinde kullanılan bazı protezler de destek kemik dokusunu zamanla eritecek ve hatta uzun yıllar bu tip protez kullanan hastalar protezlerinin bollaşmaya başladığından şikayetçi olacaklardır.
Dişin çevresini saran kemiklerdir.
Alveolar kemik defektleri; travma, periodontal hastalıklar ve diğer patolojik durumlardan dolayı oluşabilir. Alveol kemiği erimesi geri dönüşümsüz bir rahatsızlıktır. Bu sebeple özellikle implant cerrahilerinde kemik ekleme işlemleri uygulanmalıdır. Bu sayede yapılacak cerrahi uygulama için sağlıklı bir altyapı hazırlanmış olur. Böylelikle cerrahi uygulamanın ömrü de uzatılmış olur.
İlk olarak panoramik röntgen ile detaylı olarak incelenir, plan yapılır. İmplant uygulamalarında uygun kemik genişliği yok ise ve tedavi işleminde kemik nakline karar verilmişse gerekli işlemler yapılabilir. Tedavide bu aşamalardan sonra dental volumetrik tomografiler çekilmesi çekilir. Daha sonra anestezi işlemi altında ameliyat gerçekleştirilir.
Ameliyat başarılı bir şekilde gerçekleştirildikten sonra tamponlar ağız içinde 20 dk. süre ile bekletilir. 48 saat boyunca 10 dakikada bir buz tedavisi uygulanması önerilir. Atılan dikişleri zorlamamak ve zarar vermemek için ağzın çok fazla açılmaması gerekir. Ameliyattan sonra sinirleri olumsuz yönde etkilememek için sıcak ve soğuk içeceklerden uzak durulması önerilir.
Kemik greftleme işlemleri genellikle diş eti sorunları ve kemik kaybına bağlı sorunları düzeltmek için kullanılan bir yöntemdir. İşlemlerde ana malzeme yapay olarak kullanabileceği gibi kemikten alınan grefti ile de olabilir. Genellikle sinüs bölgelerine konulan grefti kemikler kemik seviyesini arttıracaktır. Bu greftler çeşitli materyaller ile korunmalıdır. Bu malzemeler kemikleşmeyi kolaylaştıracaktır. Kullanılacak kemik miktarı eksikliğe bağlıdır. Kemik genişliğinin yeterli olmadığı durumlarda greftlerle kemiğin genişliği maksimum düzeyde arttırılabilir.
Kemik greftinde kullanılacak olan materyaller yapay olabileceği gibi çene bölgesinde, iliak kemikten…vb alınabilen otojen kemik grefti de olabilir.
Son Güncelleme : 16/06/2024