Ağız Kokusu (Halitozis) Tedavisi

Kötü nefes alıp verme, hem kişisel hem de sosyal olarak kendisinden muzdarip olanlar için ve aynı zamanda alıcı tarafta olanlar üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bunun sebebi yetersiz ağız hijyeni veya daha ciddi bir rahatsızlığın belirtisi olabilir. 

Ağız kokusu tedavisinde öncelikli iş koku nedenini bulmaktır. Tedavi için diş hekimliği açısından en önemli konu diş çürüğü ve diş eti hastalığıdır. Diş çürüğünden kaynaklanan bir koku olması durumunda çürük diş temizlenip ihtiyaca göre diş dolgusu veya kanal tedavisi uygulandıktan sonra üzerine doğal dişi taklit eden diş kaplaması yapılabilir. Kötü nefes almanıza neyin sebep olduğunu ve bu konuda neler yapabileceğinizi öğrenin …

Konforlu Tedavi
Minimum Ağrı
Hızlı Sonuç

Ağız Kokusu (Halitozis) Tedavisi

 • Dilin posterior kısmında bakteri artışı
 • Akut ülseratif jinjivit
 • Agresif periodontitis
 • Kserostomi
 • Oral ülserasyon
 • Oral malinite
 • Diş hastalıkları
 • Ağzın kötü hijyeni ve yiyecek birikmesi
 • Ağızdaki özellikle gram negatif anaerobik mikroorganizmalar uçucu sülfür bileşiklerini üretirler.
 • Dil üzerinde tükürük, bakteri, epitel hücreleri, gıda artıkları birikerek koku oluşturabilir.
 • Sinuzit
 • Kronik nazal havayolu tıkanmaları
 • Kronik tonsillitis
 • Boğaz enfeksiyonları
 • Üst solunum yolu ile ilgili tümörler
 • Solunum yolunda yabanc› cisim
 • Solunum yolu tümörleri
 • Bronşektazi
Günümüzde, ağız sağlığını ölçen bir aletle yapılan tükürük akışı ve halometrisi ölçen, siyalometri aracılığıyla, halitozun kapsamını ve kökenini değerlendiren yoldan geçen sağlık uzmanları, kötü oral ağız belirtileri için sözlü muayene hijyen (diş çürüğü, bakteri plağı, dil plakası veya dil gibi) yanı sıra ağız kusmasına (diş eti iltihabı ve periodontitis gibi) neden olan diş eti hastalığına karşı diş hekiminiz ağzınızı iyice temizleyecek ve kapsamlı bir ağız hijyeni için size tavsiyelerde bulunacaktır. Böylece, kötü kokuyu ortadan kaldıracaktır. Sorun devam ediyorsa, başka hastalıklardan kaynaklanan ekstra oral nedenleri ve ağız kokusunu kontrol etmelisiniz.
Sadece sabahları uyanıldığında duyulan ağız kokusudur. Her bireyde mutlaka az veya çok miktarda bulunur. Uyku sırasında tükürük akışı azalır ve kötü kokunun çıkmasından sorumlu ağızdaki bakterilerin çoğalması hızlanır. Halitozise sebep olabilecek ne spesifik hastalık ne de patolojik bir bulgu bulunmaz. Tedavi edilmez ve gereksizdir, çünkü tedavi edilse bile tekrar ortaya çıkacaktır.
Halitozis sebebi dil sırtından gelen hastalık, patolojik durum ve veya oral dokuların fonksiyon bozukluğudur. Periodental hastalık ve ağız kuruluğu gibi patolojik durumların değiştiği dil üzerindeki birikintilerden kaynaklanır. Foliküllerin derin çukurlarına yerleşen bakteriler, salyadan ve besinlerden gelen proteinleri uçucu kükürtlü bileşiklere parçalar. Ağız kokusunun sebebi uçucu kükürtlü bileşiklerdir.
Koku akciğerden gelir. Ağız kokusu değildir. Nefes kokusudur. İki şekilde meydana gelir. Birincisi akciğerde veya alt solunum yolunda bir enfeksiyon (pnömoni, plörit, adenit, bronşit vs...) bulunuyor ise buradan açığa çıkan çirkin kokulu gazlar doğrudan ekspirasyon havasına karışır. İkinci yolu ise kimyası değişen kan gazlarının ekspirasyon havasında aromatik bileşiklere dönüşmesidir.
Son Güncelleme : 23/05/2024