All-on-Four Kimlere Uygulanabilir?

All-on-Four Kimlere Uygulanabilir?

Bu tedavi, dental implant ameliyatına engel teşkil edecek herhangi bir sistemik hastalığı (osteoporoz, kontrol altında olmayan diyabet-hipertansiyon, solunum hastalıkları, kanama bozuklukları vs.) bulunmayan ve yeterli kemik hacmine sahip hiç dişi olmayan hastalara uygulanabilir.

Son Güncelleme : 07/05/2021